Ara també pots recollir la comanda a la botiga
Tlfn: 931 465 715 / info@elpetitindi.cat
  • Som Petit comerç
  • Enviament gratuït per a comandes superiors a 69€
  • Seguiex-nos a Instagram i veuràs novetats que encara no apareixen a la web
  • Entregues en 24h / 48h
  • També pots fer la comanda i recollir-la a la botiga sense càrrec de transport

AVÍS LEGAL

En compliment del deure d'informació recollit en l'artícle 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç electònic, es faciliten les dades necessàries del titular de la pàgina web:

La persona física que gestiona la web: www.elpetitindi.cat és: Anna Canadell Bigas amb domicili fiscal al carrer Torregassa, 29 1er de L'Ametlla del Vallès,  codi postal 08480 i amb NIF: 79.270.966V

Pots contactar amb El Petit Indi a través del contacte de la web, al e-mail: info@elpetitindi.cat o bé per telèfon trucant al 93 146 57 15.

 Usuaris

Tota persona que accedeixi, navegui participi i utilitzi els servies i activitats desenvolupats en aquest LLOC WEB, assumeix el paper d'usuari/a, i com a tal, a través de l'accés es compromet al cumpliment de las disposicions aquí presents, així com també qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació, obligant-se així a fer un ús correcte del LLOC WEB. L'ususari/a respondrà davant d'Anna Canadell Bigas o davant a tercers, de qualsevol dany o perjudici que pugui causar-se com a  conseqüència de l'incupliment d'aquesta obligació.

La prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre d'usuaris.

Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser certa. A aquests efectes l'ususari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. 

Per l'ús dels servies, els menors d'edat han d'obternir el prèvi consentiment dels pares o tutors legals, reposnables últims de tots els actes dels menors al seu càrrec.  

Modificacions

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs Anna Canadell Bigas es reserva el dret de realitzar les modificacions que cregui pertinents en el seu LLOC WEB sense que existeixi l'obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació a la web. 

 Ús de la Web

L'usuari/a es compromet a fer un bon ús dels continguts i serveis que ofereix el LLOC WEB, així com a la moral i a les bones costums. 

A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites, il·legals o contràries a l'orde públic. 

L’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que sigui contaria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents; indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic; indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds i/o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones; de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers i constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Petit Indi assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides ja que s'han adoptat mesures de seguretat per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l' accés no autoritzat i d'aquesta manera garantir la seva integritat i seguretat, previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El Petit Indi no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, salvat requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d'un atac o accès no autoritzat als sistemes degut a una falta de diligència del client en quan a la guarda i custodia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals. Les dades de targetes de crèdit són recaptades directament per la sucursal bancària que efectua el cobrament, i per tant, El Petit Indi ni les manipula ni les emmagatzema. El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses. 

Responsable del tractament de les dades personals: Anna Canadell Bigas - EL Petit Indi 79.270.966V 

Dades de contacte del responsable: Adreça: C/ Centre, 11 08530 La Garriga Telèfon: 93 146 57 15 E-mail: info@elpetitindi.cat

 CONDICIONS DE VENTA

Segons la Llei 7/1996 d'Ordenació deñ Comerç Minorista, del 15 de gener i l'Art 44 d'aquesta mateixa, tens el dret de revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 15 dies.  Ens hauràs d'avisar al nostre correu electrònic: info@elpetitindi.cat i/o al telèfon 93 146 57 15. Només acceptarem devolucions si l'article està en perfectes condicions i es retorna amb el seu packaging original i totes les etiquetes. No acceptarem devolucions a ports deguts, el client s'haurà de fer càrrec de les despeses de la devolució. No s'acceptaran devolucions passats 15 dies des de la recepció de la comanda. Ens hauràs d'enviar el producte a l'adreça: El Petit Indi, carrec Centre, 11 08530 La Garriga amb una nota indicant el teu nom i cognoms, telèfon de contacte, e-mail, motiu de la devolució i ticket de compra. Un cop rebem el paquet, comprovem que està tot bé i procedim a fer la devolució de l'import del producte retornat i la corresponent confirmació per correu electrònic.

 Propietat intelectual 

Tots els continguts d'aquesta pàgina web ( imatges, dissenys i textos ) és propietat d'Anna Canadell Bigas- El Petit Indi qui té els drets exclusius d'explotació dels mateixos. Està prohibida la seva reproducció, distribució i modificació sense l'autorització expressa.

Drets d'autor

El Petit Indi - Anna Canadell Bigas respecta els drets d'autor per tant, totes les imatges, textos, fotografies, vídeos o altres elements que puguin haver-hi en aquest LLOC WEB estan protegits pels corresponents drets d'autor ja siguin de El petit Indi- Anna Canadell Bigas o de tercers. Éssent d'aplicació el que es disposa en el Text de la LLei de Propietat Intelectual 1/1996 del 12 d'abril. 

Si per algun error hem introduit algun element en el Lloc Web que està subjecte a drets d'autor, si us plau, fassin-nos-ho saber i després de verificar-ho ho retirarem immediatament de la web o acreditarem l'autoria. 

Cookies

El LLOC WEB pot utilitzar cookies per fer millor l'experiència de navegació a la nostra web. Les seves preferències com per exemple els artícles visitats és memoritzen temporalment, però en cap cas obtenim informació dels seus arxius ni li generem publicitat dels nostres productes durant la navegació a altres pàgines web.  En qualsevol cas,  si ho desitja, pot bloquejar les cookies al seu navegador a l'apartat de configuració.

Exclusió de garanties i responsabilitat.

El Peiti Indi- Anna Canadell Bigas no es fa responsable en cap cas dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar errors o omissions en els continguts, mal funcionament del portal, transmissió de virus i/o programes maliciosos en els continguts tot i que el prestador ha revisat i provat el bon funcionament del LLOC WEB i ha pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, la relació entre El Petit Indi- Anna Canadell Bigas i l'Usuari/a es regirà per la normativa espanyola vigent, d'aquesta forma, les controvèrsies o altres qüestions relacionades amb l'ús o navegació en el  LLOC WEB, que no s'haign pogut resoldre de forma amistosa o en les que no s'hagi pogut arribar a cap acord, es someteran als Jutjats o Tribunals competents. 

 

Amunt